M De WAR - Magazijn
S De WAR - SpullenLab
F De WAR - FabLab
N De Nieuwe Stad
A Rohm & Haas - Ateliers Wolhar en Hillit
V Rohm & Haas - De Vereeniging
T Rohm & Haas - Ateliers Thijs Trompert en Marisja Smit
K Kunsthal KAdE - auditorium
P De Kaping