KAALSTAART MANIFEST

1. Kunst is geen product.
De wetten van vraag en aanbod werken niet bij een aanbod van 1. Laten we ophouden over een markt voor kunst.

2. Kunst gaat boven marketing.
Een portfolio kun je niet exposeren. Eerst het werk, dan het netwerk.

3. Kunst bestaat niet zonder publiek.
Werk is pas kunst als mensen het zien. Wacht niet op de uitnodiging van museum, theater of galerie.

4. Kunst komt niet op bestelling.
Een kunstenaar kan niet zonder eten, maar een CAO schept geen kunst. Het zij zo.

Laat je werk zien bij Kaalstaart. Kaalstaart is een reizende groepsexpositie die je zelf inricht. Kaalstaart wordt georganiseerd door kunstenaars die de locatie regelen en fondsen werven. Publiciteit maken we samen. De opbrengsten worden verdeeld onder de deelnemers.