OVER KAALSTAART

Kaalstaart bestaat sinds 2012. Het wordt georganiseerd door een groep kunstenaars die zelf proberen de randvoorwaarden te scheppen voor het tonen van hun werk en daarmee hun afhankelijkheid van institutionele partijen bij het bereiken van publiek te verkleinen. We zoeken locaties en financiering en maken publiciteit. De rest is aan de kunstenaars en het publiek. Op deze manier bieden we een podium aan crossover-kunst, experimenten, jong talent en samenwerkingen die niet makkelijk financiering of podium vinden. We streven naar Fair Pay voor alle deelnemende kunstenaars. Tegelijk hechten we eraan verantwoordelijkheid te blijven nemen voor het tonen van ons werk, ook wanneer het tegenzit.

SCHEPEN

Sinds 2022 is Kaalstaart een varend festival dan aan boord van historische binnenvaartschepen meerdere steden bezoekt.

Voormalig vrachtschip Serendiep werd door kunstenaarscollectief de Spullenmannen omgebouwd tot theater en fablab. Het biedt ook onderdak aan het Knopjesmuseum.

De spits Eestroom is omgebouwd tot tentoonstellingsruimte. Naast Kaalstaart is het schip ondermeer podium voor documentairefestival Plons.

Oostenwind vaart het grootste deel van het jaar vracht, maar wordt soms ook ingezet om kunst een plek te bieden.

KAALSTAART MANIFEST

1. Kunst is geen product.
De wetten van vraag en aanbod werken niet bij een aanbod van 1. Laten we ophouden over een markt voor kunst.

2. Kunst gaat boven marketing.
Een portfolio kun je niet exposeren. Eerst het werk, dan het netwerk.

3. Kunst bestaat niet zonder publiek.
Werk is pas kunst als mensen het zien. Wacht niet op de uitnodiging van museum, theater of galerie.

4. Kunst komt niet op bestelling.
Een kunstenaar kan niet zonder eten, maar een CAO schept geen kunst. Het zij zo.

Laat je werk zien bij Kaalstaart. Kaalstaart is een reizende groepsexpositie die je zelf inricht. Kaalstaart wordt georganiseerd door kunstenaars die de locatie regelen en fondsen werven. Publiciteit maken we samen. De opbrengsten worden verdeeld onder de deelnemers.